Kriter Muhtasar İran Edebiyatı Tarihi ve Tartışmalar - Hüseyin Daniş IR9540

Kriter Muhtasar İran Edebiyatı Tarihi ve Tartışmalar - Hüseyin Daniş IR9540

Anasayfa / Hobi & Kültür / Kitap Kültür / Edebiyat
EUR 8.66 In stock
€8.66 €20.78 41% OFF Promosyon Sadece 1 Gün
Rated 4.6/5, 95 Reviews

Özellikler ve Bilgiler

Kriter Muhtasar İran Edebiyatı Tarihi ve Tartışmalar - Hüseyin Daniş IR9540

“Hüseyin Daniş Bey’in bu küçük fakat kıymetli eseri, sultanilerde tedris olunmak üzere yazılmış klasik bir kitap olmak mahiyetiyle de ayrıca tedkike şayandır. Harabat mukaddimesiyle Nümûne-i Edebiyat birer mektep kitabı olmadığı halde nasıl dünkü üstadların edebî malûmatını teşkil etmişse, bu kitap da yarınki neslin İran edebiyatı hakkındaki umumî ve müşterek telakkîlerine bir esas vazifesini görecektir.”Köprülüzade Mehmed Fuad“Edebiyat-ı İraniye hakkında mücmel, fakat esaslı malûmât istihsal etmek isteyenlere bu vadide ciddi bir üstad-ı mütebahhir olan Hüseyin Daniş Bey’in Serâmedân-ı Sühan’yla Talim-i Lisan-ı Farisi unvanı altında ahiren intişar eden eserlerinin kısm-ı râbi’ini bilhassa tavsiye ederim. Hüseyin Daniş Bey İranî bir dûdmân-ı necibin İstanbul’da yetişmiş bir ferzend-i fezâil-nihâdı ve bu itibar ile her iki diyâr-ı İslam’ın pek kıymetli ve hayırlı evladıdır.”Süleyman Nazif

\n \n(Tanıtım Bülteninden)\n

 

Kriter Muhtasar İran Edebiyatı Tarihi ve Tartışmalar - Hüseyin Daniş IR9540