Fecr Yayınları İbn Kadi Ayaslugi ve Eseri Şerhu Mecma'i'l-Bahreyn - Osmanlı Fakihlerinden - Murat Peçe IR11404

Fecr Yayınları İbn Kadi Ayaslugi ve Eseri Şerhu Mecma'i'l-Bahreyn - Osmanlı Fakihlerinden - Murat Peçe IR11404

Anasayfa / Hobi & Kültür / Kitap Kültür / Kurgu Dışı / Araştırma-Tarih
EUR 25.97 In stock
€25.97 €52.81 49% OFF Promosyon Sadece 1 Gün
Rated 5/5, 59 Reviews

Özellikler ve Bilgiler

Fecr Yayınları İbn Kadi Ayaslugi ve Eseri Şerhu Mecma'i'l-Bahreyn - Osmanlı Fakihlerinden - Murat Peçe IR11404

Elinizdeki bu eserde Osmanlı Fakihi Mehmed b. Yûnus el-Ayaslûgî'yi (ö. 831- 850/1427-1446) ve Şerhu Mecma‘i'l-bahreyn adlı eserini tanıtmak amaçlanmıştır. Müellif, İzmir ili Selçuk ilçesindeki tarihi bir yerleşim yeri olan Ayasuluk'ludur. Kaynaklarda usul ve fürû ilimlerinde müdakkik, aklî ve naklî ilimlerde muhakkik, farklı ilimlerde mütebahhir, müderris vb. sıfatlarla tanıtılmıştır İlm-i hilâf türü eser yöntemiyle yazılan bu şerhte bir yandan Hanefî fakihlerinden bir âlimi ve onun eserini tanımış; diğer yandan hicrî VIII-IX. asırlarda mezhep içerisindeki fıkıh müktesebatını görmüş; ayrıca eser çerçevesinde Hanefî mezhebinin diğer mezheplerle etkileşimi hakkında kanaat sahibi olacağız. Ayaslûgî'nin biyografisi ve Mecma‘u'l-bahreyn metniyle ilgili malumat sunulan elinizdeki bu eserde, Şerhu Mecma‘i'l-bahreyn'in tahkiki, önemi, muhtevası, özellikleri ve sistematiği ile ilgili önemli bilgiler ele alınmıştır

\n

 

\n

 (Tanıtım Bülteninden)

\n

 

${2}

Fecr Yayınları İbn Kadi Ayaslugi ve Eseri Şerhu Mecma'i'l-Bahreyn - Osmanlı Fakihlerinden - Murat Peçe IR11404