Şamil Yayıncılık Müsned-i Ebu Hanife - İmam-İ Azam Ebu Hanife IR8515

Şamil Yayıncılık Müsned-i Ebu Hanife - İmam-İ Azam Ebu Hanife IR8515

Anasayfa / Hobi & Kültür / Kitap Kültür / Din
EUR 8.66 In stock
€8.66 €14.72 57% OFF Promosyon Sadece 1 Gün
Rated 4.7/5, 70 Reviews

Özellikler ve Bilgiler

Şamil Yayıncılık Müsned-i Ebu Hanife - İmam-İ Azam Ebu Hanife IR8515

İmâm-ı Âzam (r.h.) hazretleri, Hanefi mezhebinin imamı olduğu gibi; başta tefsir, hadis, kelam ilimleri olmak üzere bütün İslâmî ilimlerde de imam idi. Kurmuş olduğu büyük fıkıh meclisinde rivayet ettiği ve ictihadlarının medarı olan hadîs-i şerîflerin bir kısmını talebeleri zapt etmiş ve rivayet etmişlerdir. Kendisinden sonra Hanefî mezhebinin ilk imamları olan zatlar (r.aleyhim) bu rivayetleri kendi eserlerinde nakletmişlerdir. Sonraki devirlerde ise sadece İmâm-ı Âzam (r.a.)’dan rivayet edilen hadisleri bir araya getirme çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmaların başında da Allâme Haskefî’nin rivayeti olarak bilinen el-Müsned gelmektedir. Allâme Haskefî toplamış olduğu bu rivayetleri fıkıh bâblarına göre tasnif etmiş ve bir kaynak eser oluşturmuştur.M. Selim Köse tarafından nüsha farklılıkları dikkate alınarak tercüme edilen bu eser, merhum Ali Fikri Yavuz tarafından da tetkik edilmiştir. Bu güzide eserin tercümesi ise Hasan Küçükosman editörlüğünde yeniden yayına hazırlanmıştır. Eserde rivayetlerin başka hadis kaynaklarındaki yerleri gösterilmiş ve gerekli tashihler yapılmıştır. Yayınevi olarak hem mezhebimize hem de imamımız olan İmâm-ı Âzam’a ve eserlerine hizmet etmek gibi bir vazifeyi deruhte ettiğimiz için iftihar etmekteyiz. Kadim geleneğimize gereği gibi hizmet edebilmek temennisiyle…

\n

 

\n

(Tanıtım Bülteninden)

\n

 

Şamil Yayıncılık Müsned-i Ebu Hanife - İmam-İ Azam Ebu Hanife IR8515